» Här kan du ladda ner produktblad i pdf format
Nyhet: spara energi med styrsystem från macrotherm!
Till ägare av flerbostadshus erbjuda genomtänkta och ändamålsenliga styrsystem för värme och varmvatten.
» Läs mer

Alu T Brandgasventilator för tak med isolerat plåtlock alt. med ljusinsläpp
» Läs mer

Alu T Brandgasventilator kan även förses med linjärmotor för komfortventilation samt anslutas till ett PC-baserat styrsystem.
» Läs mer

Beräkning av totalkostnad för brandgasventilation.
» Läs mer
 

Alu F Brandgasventilator för fasad i kraftiga aluminiumprofiler med plåt- eller glaslock. Kan även förses med spindelmotor för brand/komfortventilation samt anslutas till ett PC-baserat styrsystem.
» Läs mer

Styrsystem:
Övergripande:
» Läs mer
Detaljerat:
» Läs mer
 
Strömförsörjning:
Övergripande:
» Läs mer

Detaljerat:
» Läs mer

    Spänningsfall:
    » Läs mer
 
Röda Korsets Sjukhem,
Stockholm. Brandgas-
ventilation Alu T på tak
och Alu F på fasad.
SIA-Glass, Slöinge.
Brandgasventilation
Alu T med motordrift.


Om du önskar utskrifter av produktsidorna.
1, Högerklicka på "läs mer" länkarna och välj öppna sidan i nytt fönster.
2, Välj Skriv ut i Arkivmenyn i din webläsare.